Etikai kódex

Az etikus magatartás iránti elkötelezettségünk és a szilárd etikai alapok az OnlineBiznisz működésének egyik legfontosabb elemei. Elkötelezettek vagyunk a korrekt, etikai kultúrán és megfelelésen alapuló üzleti működés mellett.

Hosszú távon csak úgy nézhetünk szembe a versenypiac kihívásaival, ha mind személyesen, mind vállalatként erkölcsi felelősséget vállalunk elveinkért. Tevékenységünk során mindig törvényesen, etikusan és az OnlineBiznisz küldetésének megfelelően járunk el.

Alapelveink

Az OnlineBiznisz csapata nem támogathat olyan törekvéseket, melyek súlyosan megosztóak, diszkriminatívak, egyeseket meggyőződésükben vagy személyükben sértenek, illetve erkölcsileg elítélhetők. Tiltott ügyfelek:

  • Alaptalan gyógyulási reményt keltő termékek
  • Kizsákmányolás vagy prostitúció
  • Kábítószerek vagy mértéktelen alkoholfogyasztás
  • Abortusz, eutanázia vagy öngyilkosság
  • Vallási, nemzetiségi vagy világnézeti opponáció
  • Halálos vagy rettegett betegséggel fenyegetés

Hogyan tartjuk be?

Az aggályos tartalmú ügyfélprojektek kapcsán az ügyvezető és az érintett kollégák közösen vizsgálják meg, hogy adott projekt ütközik-e az etikai kódex alapelveivel.

Amennyiben ez bebizonyosodik, úgy az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatjuk arról, hogy nem áll módunkban szerződést kötni és nem tudjuk vállalni a ránk bízott feladatot.

Bármely kollégánk vagy partnerünk kezdeményezheti egy etikai vizsgálat lefojtatását ha úgy érzi, az etikai kódex alapelvei sérülnének egy ügyfélprojekt által.

Iránymutatások

Irányelvünk, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat – személyzet és anyagi javak – nem pazarlón, de nagylelkűen használjuk fel.

Tudomásul vesszük, hogy működésünknek környezeti költségei is vannak, ezeket mérsékelni egyéni szokásaink megváltoztatásával tudjuk.

A vállalkozásban a vetélytársak megjelenését nemcsak szükségszerűnek, de kívánatosnak is tartjuk: minden piacot az innováció és a verseny tesz az ügyfelek számára egyre jobbá és a legjobb teljesítményhez is szükséges. Ezért konkurenciavédelmi alapelvünk alapján kommunikációnkban szigorúan tilos a konkurens szolgáltatók rossz színben feltüntetése.

Ha ügyfelünk likviditási feszültség miatt számlafizetési problémát jelez, minden esetben biztosítunk részletfizetési lehetőséget. Saját számláinkat határidőre, pontosan fizetjük. Jótékonysági szervezetek számára törekszünk szabad kapacitásunk terhére díjmentesen dolgozni.

Amennyiben ügyfelünkről derül ki, hogy eljárása, üzleti magatartása súlyosan etikátlan, akár saját ügyfeleivel, akár alvállalkozóival szemben, úgy vele a partneri kapcsolatot megszakítjuk.

Közterhek és profit

Sikeres vállalkozásként már nem csupán magunkért tartozunk felelősséggel, mert közbefizetéseink révén hazánk versenyképességét és az itt élők életminőségét is befolyásolhatjuk. Emiatt törekszünk az üzletileg leginkább célszerű, de mindig törvényes működés biztosítására.

Transzparens működésünk része, hogy minden évben nyilvánosan kommunikáljuk a befizetett közterhek pontos összegét.

 

Fenntarthatóság

Vállalkozásunk 100%-ban papírmentesen működik. Szerződéseinket online, digitális aláírással ellátva kötjük, számláinkat online számlázó program segítségével állítjuk ki. 

Munkaeszközeink beszerzésénél is figyelünk arra, hogy jó minőségű és tartós berendezéseket vásároljunk és a lehető legtovább használjuk azokat.

Karitativitás

Rendszeresen vállalunk “pro bono” megbízásokat alapítványoknak, akiknek nem csak a munkánk díjmentes, hanem a felhasznált eszközök, ügyfeleket terhelő költségek díját is átvállaljuk.

Növeld a weboldalad hatékonyságát heti 1%-kal!